Leemrecuperatie, Een duurzame oplossing voor zowel de aannemer ALS de grondeigenaar

Dient u een bouwput te ontgraven, waar eventueel leemrecuperatie mogelijk is?

Gelieve ons dan te contacteren

Er wordt zoveel mogelijk leem gerecupereerd, vanuit diverse bouwputten, gelegen in de leemstreek.

Dit is een duurzame oplossing: 

  • Voor de aannemer / grondeigenaar: een oplossing voor zijn grondoverschot
  • Voor de ontginner: de aanvoer naar de klant blijft verzekerd met zo lang mogelijk behoud van de voorraden 
  • Voor het milieu: de impact van het ontginnen blijft zo beperkt mogelijk voor het milieu.

Het proces van de leemrecuperatie op de werven is in grote lijnen een doorslag van dat van de gewone leemontginning op de groeves.

O.D.M. nv gaat over tot recuperatie van de leem na meerdere voorafgaandelijke staalnames en labo-controles.

Het gespecialiseerd materieel (kraan en vrachtwagens) wordt ter plaatse gebracht en de bruikbare leem wordt ontgonnen.

Contacteer O.D.M. nv voor meer informatie

+32 (0)468 10 84 81